Ngày đăng: 23/08/2022

Giám đốc Kinh doanh

Mô tả công việc


 • Phối hợp cùng các Giám đốc sàn xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh của của công ty một cách hiệu quả
 • Xây dựng, huấn luyện, giám sát hoạt động và năng suất của đội ngũ sales
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh thu được giao

Yêu cầu


 • Ít nhất 8 năm trong lĩnh vực Bất động sản trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí Giám đốc sàn/ Giám đốc kinh doanh

Ứng tuyển ngay

  Name *
  Email *
  Phone *
  Position *
  CV Attachment *
  Upload File
  .pdf max 5mb