Thông cáo báo chí

Diễn đàn Công nghệ Bất động sản Houze Day 2021 “Proptech - Vị thế mới dẫn dắt thị trường Bất động sản”

Houze day 2020 diễn đàn công nghệ bất động sản quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành & những công nghệ độc quyền từ hệ sinh thái Houze