Giới thiệu Houze Invest

Houze Invest là giải pháp đầu tư hiệu quả với nguồn vốn nhỏ dựa trên các cơ hội tiềm năng của các Dự án Bất động sản chất lượng đến từ các đơn vị phát triển uy tín, kết hợp cùng quy trình đơn giản, minh bạch dựa trên nền tảng công nghệ.

Ưu điểm vượt trội

Sản phẩm đầu tư uy tín

Chủ sản phẩm uy tín, thông tin đầy đủ, minh bạch với sự kiểm duyệt nghiêm ngặt bảo đảm hiệu quả sinh lời

Vốn nhỏ

Các nhà đầu tư có nguồn vốn nhỏ (từ vài chục triệu) có thể tham gia đầu tư vào các Bất động sản tiềm năng

Đầu tư dễ dàng

Ứng dụng công nghệ trên nền tảng số giúp quy trình đầu tư đơn giản, và dễ dàng theo dõi các khoản đầu tư

Giá trị kết nối

Đối với Chủ đầu tư

Tiếp cận đa dạng Nhà Đầu tư với dòng vốn dồi dào để phát triển dự án đầu tư

Đối với Nhà môi giới

Linh hoạt trong việc chào bán sản phẩm, đa dạng giỏ hàng, khai thác tối đa dữ liệu khách hàng để từ đó gia tăng thu nhập vượt trội

Đối với Nhà đầu tư

Đáp ứng nhu cầu đầu tư của những khách hàng cá nhân có nguồn vốn nhỏ