Giới thiệu Houze Commerce

Houze Commerce cung cấp các Giải pháp Công nghệ toàn diện về quản lý, vận hành Bất động sản cùng chuỗi tiện ích dịch vụ đời sống; từ đó tối ưu hóa giá trị của Bất động sản cho các chủ đầu tư cũng như nâng tầm trải nghiệm sống cho cộng đồng.

Nền tảng số quản lý vận hành
chung cư

Không giấy tờ – Không tiền mặt

Nền tảng kết nối
tiện ích và dịch vụ
cho cư dân số

01
03