Thành viên trong Hệ sinh thái số Houze

Houze Agent - Dịch vụ bất động sản

Houze Agent: Hoạt động môi giới mảng dự án sơ cấp, hoạt động môi giới mảng bán lại và cho thuê. Đem đến cơ hội xây dựng thương hiệu và phát triển nghề nghiệp bền vững cho nhà môi giới, cùng với những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Houze Commerce - Thương mại
di động

Houze Commerce: Nhà điều hành dịch vụ hàng đầu của nền tảng cộng đồng, giúp cộng đồng hạnh phúc hơn vụ dữ liệu người dùng xác thực theo địa điểm. Hình thành nền tảng cốt lõi cho các mô hình kinh doanh của các công ty còn lại trong hệ sinh thái như Houze Agent, Houze Invest.

Houze Invest - Đầu tư tài chính

Houze Invest: Là mảnh ghép tài chính đầu tư tạo giá trị gia tăng cho cư dân hệ sinh thái số Houze. Tạo cơ hội kết nối các nguồn lực tài chính với các cơ hội đầu tư nhiều quy mô đa dạng, an toàn dựa trên nền tảng công nghệ.


Sản phẩm trong Hệ sinh thái số Houze

Thông tin

Kết nối

Vui lòng để lại thông tin để kết nối với Houze