Cám ơn quý khách
đã đăng ký, Ban Tổ Chức sẽ gửi link tham gia livestream, lịch nhắc hẹn và tài liệu thông qua email 

  • Thời gian: 8:30 - 11:00 | Thứ Bảy, ngày 18.12.2021
  • https://www.facebook.com/houze.group
  • Khách sạn Caravelle SaiGon, 19 - 23 Lam Sơn, Quận 1, TP.HCM

https://www.houze.group/

info@houze.group

088 604 8899

Thông tin liên hệ