Ngày đăng: 27/04/2022

Giám đốc Sàn Kinh doanh

Mô tả công việc


 • Phối hợp cùng các Giám đốc sàn xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh của của công ty một cách hiệu quả;
 • Xây dựng, huấn luyện, giám sát hoạt động và năng suất của đội ngũ sales;
 • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh thu được giao;

Yêu cầu


 • Ít nhất 8 năm trong lĩnh vực Bất động sản trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí Giám đốc sàn/ Giám đốc kinh doanh

Ứng tuyển ngay

  Họ và tên *
  Email *
  Số điện thoại *
  Vị trí ứng tuyển *
  Đính kèm CV của bạn *
  Tải file lên
  .pdf tối đa 5mb