Ngày đăng: 27/04/2022

Giám đốc phát triển đối tác kinh doanh

Mô tả công việc


 • Hoạch định và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đảm bảo chỉ tiêu về số lượng các đối tác và chỉ tiêu doanh thu được giao;
 • Tìm kiếm, xây dựng quy trình hợp tác và duy trì mối quan hệ với đối tác để hợp tác phân phối các dự án công ty đang triển khai;
 • Triển khai đào tạo huấn luyện, cung cấp thông tin sản phẩm, chương trình bán hàng của sản phẩm cho các đối tác;
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế của Chủ đầu tư/Đối tác đưa ra;
 • Tham mưu, xây dựng, đóng góp ý kiến cho Cấp trên về chiến lược sản phẩm, chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược phát triển đối tác trong ngắn/ trung/ dài hạn.

Yêu cầu


 • Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên;
 • Từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương trong mảng bất động sản

Ứng tuyển ngay

  Họ và tên *
  Email *
  Số điện thoại *
  Vị trí ứng tuyển *
  Đính kèm CV của bạn *
  Tải file lên
  .pdf tối đa 5mb