Ngày đăng: 23/08/2022

Giám đốc Kinh doanh

Mô tả công việc


 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh dịch vụ/sản phẩm trên nền tảng công nghệ phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty;
 • Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh chi tiết theo mục tiêu từng dự án đã được phê duyệt;
 • Xây dựng kế hoạch phát triển thị phần và khách hàng mục tiêu theo từng dự án;
 • Xây dựng cơ chế quản lý các giao dịch đầu tư, mua bán sản phẩm trên nền tảng công nghệ của Công ty;
 • Phối hợp xây dựng và phân cấp quản trị rủi ro giao dịch mua bán sơ cấp, chuyển nhượng thứ cấp và quản lý dòng tiền khách hàng;
 • Quản lý, xúc tiến & phát triển quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác, chủ đầu tư, khách hàng;

Yêu cầu


 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: QTKD, Marketing, Đầu tư, Tài chính hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh việc BĐS

Ứng tuyển ngay

  Name *
  Email *
  Phone *
  Position *
  CV Attachment *
  Upload File
  .pdf max 5mb