Ngày đăng: 27/04/2022

Chuyên viên cập nhật nguồn hàng

Mô tả công việc


 • Cập nhật, kiểm tra, giám sát toàn diện quá trình nguồn hàng được ký gửi từ khi liên hệ lần đầu cho đến khi đưa lên nền tảng/hệ thống, truyền thông tiếp thị và ký kết hợp đồng giao dịch thành công;
 • Phát triển và theo dõi hệ thống dữ liệu bất động sản đăng bán, liên tục tối ưu chất lượng, độ chính xác về dữ liệu giá bán của các bất động sản khu vực;
 • Điền mọi thông tin cần thiết của bất động sản đăng bán vào các hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm, khách hàng và quản lý giao dịch;

Yêu cầu


 • Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên;
 • Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong mảng bất động sản;

Ứng tuyển ngay

  Họ và tên *
  Email *
  Số điện thoại *
  Vị trí ứng tuyển *
  Đính kèm CV của bạn *
  Tải file lên
  .pdf tối đa 5mb